Algemeen overleg : Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De vergadering is geweest

20 juni 2019
14:00 - 16:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Vierde herziene convocatie i.v.m. toevoeging brieven aan agendapunten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • W.R. van Haga (VVD)
 • A. Bouali (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Rol en impact van duurzaamheidskeurmerken en certificering

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om actualisering ramingen van misgelopen overheidsinkomsten door ontwikkelingslanden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoeksrapport strategieën voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksrapport strategieën voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) (Kamerstuk 26485-304)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018, over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie NCP-rapport naleving OESO-richtlijnen door Nederlandse olie- en gassector

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toelichting aanpak verduurzaming van productie en tegengaan ontbossing

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang verduurzaming cacaoproductie en -handel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Het Bangladesh Akkoord en verduurzaming van de textielproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van den Hul over uitsluiten van deelname van bedrijven aan handelsmissies (Kamerstuk 26485-302)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de uitvoering gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van den Hul over uitsluiten van deelname van bedrijven aan handelsmissies (Kamerstuk 26485-302) (Kamerstuk 26485-307)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang implementatie IMVO-beleid

  Te behandelen:

  Loading data