Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 juni 2019
13:15 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten commissie

  • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering      
  • 20-06-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen   
  • 20-06-2019 17.00 - 20.00  Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018
  • 26-06-2019 10.00 - 11.00  Gesprek Dhr. Koen Davidse, Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank (nieuw ingepland)
  • 26-06-2019 13.00 - 14.00  Gesprek met IOB over studie 'Ontwikkeling en migratie'
  • 27-06-2019 10.00 - 11.00  Rondetafelgesprek Colombia (nieuw ingepland)
  • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019
  • 04-09-2019 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen Digitale agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • 05-09-2019 14.30 - 17.30  Algemeen overleg Wapenexportbeleid
  • 12-09-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 26-09-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 09-10-2019 11.00 - 13.00  Algemeen overleg Wereldbank (nieuw ingepland)
  • 09-10-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking (nieuw ingepland)
  • 10-10-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Herfstreces: vrijdag 18 t/m maandag 28 oktober 2019
  • 31-10-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 13-11-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg RBZ/Handel
  • 14-11-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 19-11-2019 16.30 - 18.00  Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
  • 28-11-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 12-12-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 19-12-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  20. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  75. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  86. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHA-OS)
  2. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  47. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  69. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
   
 3. 3

  Verzoek UNHCR, namens UNHCR-vertegenwoordiger in Uganda, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2019, over de VN-studie die onder meer aantoont dat een kwart van de ziektes en doodsoorzaken veroorzaakt wordt door milieuvervuiling en dat de wereldvoedselvoorziening ook gevaar loopt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op motie van het lid Voordewind over de evaluatie van het convenantenbeleid (Kamerstuk 26485-298)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verschuiving naar de focusregio’s en OS-gegevens op internet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport 'Stop the War on Children' van Save the Children Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Op weg naar een wereld zonder honger in 2030: de Nederlandse inzet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda (Kamerstuk 35115)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang implementatie IMVO-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksrapport strategieën voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) (Kamerstuk 26485-304)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador; Brussel, 11 november 2016 (Trb. 2016, 191 – Heruitgave)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 17 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openstaande brieven aan bewindspersonen

  1. 2019Z11713 Aan min. BuHa-OS  verzoek om afschrift brief War Child m.b.t. crisismaatregelen geestelijke gezondheidszorg d.d. 06-06-2019
  2. 2019Z11712 Aan min. BuHa-OS  reactie brief deelname Taiwan aan WHO en WHA d.d. 06-06-2019
  3. 2019Z10310 Aan min. BuHa-OS  verzoek verslag Global Entrepreneurship Summit (GES) d.d. 21-05-2019
  4. 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS  afschrift Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29-04-2019
  5. 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS  verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019