Debat geweest
20 juni 2019 | 13:15 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 20 juni 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 20 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering      
 • 20-06-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen   
 • 20-06-2019 17.00 - 20.00  Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018
 • 26-06-2019 10.00 - 11.00  Gesprek Dhr. Koen Davidse, Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank (nieuw ingepland)
 • 26-06-2019 13.00 - 14.00  Gesprek met IOB over studie 'Ontwikkeling en migratie'
 • 27-06-2019 10.00 - 11.00  Rondetafelgesprek Colombia (nieuw ingepland)
 • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019
 • 04-09-2019 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen Digitale agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • 05-09-2019 14.30 - 17.30  Algemeen overleg Wapenexportbeleid
 • 12-09-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 26-09-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 09-10-2019 11.00 - 13.00  Algemeen overleg Wereldbank (nieuw ingepland)
 • 09-10-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking (nieuw ingepland)
 • 10-10-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Herfstreces: vrijdag 18 t/m maandag 28 oktober 2019
 • 31-10-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 13-11-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg RBZ/Handel
 • 14-11-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 19-11-2019 16.30 - 18.00  Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
 • 28-11-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 12-12-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 19-12-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering

Nog te agenderen plenaire debatten:
20. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
75. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
86. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHA-OS)
2. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
47. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
69. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
 
3
Verzoek UNHCR, namens UNHCR-vertegenwoordiger in Uganda, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
4
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2019, over de VN-studie die onder meer aantoont dat een kwart van de ziektes en doodsoorzaken veroorzaakt wordt door milieuvervuiling en dat de wereldvoedselvoorziening ook gevaar loopt

Te behandelen:

12
Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksrapport strategieën voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) (Kamerstuk 26485-304)

Te behandelen:

13
Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador; Brussel, 11 november 2016 (Trb. 2016, 191 – Heruitgave)

Te behandelen:

16
Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies
17
Stafnotitie - Verantwoordingsstukken Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018
18
Openstaande brieven aan bewindspersonen

Details

 1. 2019Z11713 Aan min. BuHa-OS  verzoek om afschrift brief War Child m.b.t. crisismaatregelen geestelijke gezondheidszorg d.d. 06-06-2019
 2. 2019Z11712 Aan min. BuHa-OS  reactie brief deelname Taiwan aan WHO en WHA d.d. 06-06-2019
 3. 2019Z10310 Aan min. BuHa-OS  verzoek verslag Global Entrepreneurship Summit (GES) d.d. 21-05-2019
 4. 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS  afschrift Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29-04-2019
 5. 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS  verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019