Wetgevingsoverleg : Jaarverslag 2018

De vergadering is geweest

20 juni 2019
17:00 - 20:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt.

Indicatieve spreektijden 1e/2e termijn:
VVD: 8/4 min.
PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6/3 min.
Overige fracties: 4/2 min.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • W.R. van Haga (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Decemberbrief 2018 voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Malversatie in Tanzaniaans programma

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nadere reactie van het kabinet op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Zicht op revolverende Fondsen bij het Rijk’ (Kamerstuk 31865-133)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data