Wetgevingsoverleg

Jaarverslag 2018

Wetgevingsoverleg: "Jaarverslag 2018"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt.

Indicatieve spreektijden 1e/2e termijn:
VVD: 8/4 min.
PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6/3 min.
Overige fracties: 4/2 min.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie WGO Jaarverslag BuHa-OS 2018 d.d. 20 juni 2019
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2019, over jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018
Stenogram
Download Jaarverslag 2018 (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten