Technische briefing : Ambtelijke technische briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen)

De vergadering is geweest

20 juni 2019
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

 • S. Belhaj (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Ambtelijke technische briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen)


  Een briefing over de werking van de systematiek van cultuursubsidies in Nederland, waarin de rollen en verantwoordelijkheden van partijen worden toegelicht. De focus ligt op de rol van het rijk, in het bijzonder bij de totstandkoming van de basisinfrastructuur.
  • Welke wettelijke verantwoordelijkheid heeft de minister van OCW?
  • Welke instrumenten zet zij hiervoor in?
  • Hoe komt de basisinfrastructuur tot stand?
  • Welke stappen worden hierbij gewoonlijk genomen?
  • Wat is het verschil tussen financiering via basisinfrastructuur en via de cultuurfondsen van het rijk?

  De briefing biedt duidelijkheid over de precieze stappen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen: van adviesaanvraag van de minister en advies van de Raad voor Cultuur tot de uitgangspuntenbrief en de bekenmaking van de subsidiebesluiten.

  Een korte terugblik op uitgangspunten en keuzes in vorige periodes (2017-2020, 2012-2016) kan desgewenst onderdeel van de briefing uitmaken.