Wetgevingsoverleg : Behandeling van de jaarverslagen/ slotwetten betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

De vergadering is geweest

20 juni 2019
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging spreektijden *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • H. van der Molen (CDA)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J. Middendorp (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Indicatieve spreektijden (1e en 2e termijn samen)

  VVD 11 minuten
  PVV 9 minuten
  CDA 9 minuten
  D66 9 minuten
  GroenLinks 8 minuten
  SP 8 minuten
  PvdA 7 minuten
  ChristenUnie 5 minuten
  PvdD 5 minuten
  50PLUS 5 minuten
  SGP 4 minuten
  DENK 4 minuten
  FvD 4 minuten
  Totaal 88 minuten
 2. 2

  Addendum departementaal jaarverslag 2018 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (met addendum)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie naar aanleiding van de berichtgeving over het samenvoegen van alle inspecties tot één Nationale Inspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Gemeentefonds (B)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag Gemeentefonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Slotwet Gemeentefonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Provinciefonds (C)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag Provinciefonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Slotwet Provinciefonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werkwijzer voor maatschappelijke kostenbatenanalyse van de digitale overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording van een vraag van de commissie over het Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsdebat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data