Algemeen overleg : Spoorveiligheid/ERTMS

De vergadering is geweest

20 juni 2019
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Het AO zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur ERTMS
• reactie staatssecretaris op rapporteur ERTMS
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • R.A.J. Schonis (D66)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken vergunningverlening Drielandentrein

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Tiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) en BIT-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Programmabeslissing ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vergunningverlening Drielandentrein

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwikkelingen spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  ILT-rapport 'Monitoring van uitvoering aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag Basisnet 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Achtergronddocumenten programma ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over de programmabeslissing ERTMS (Kamerstuk 33652-65)

  Te behandelen:

  Loading data