Algemeen overleg

Spoorveiligheid/ERTMS

Algemeen overleg: "Spoorveiligheid/ERTMS"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Het AO zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur ERTMS
• reactie staatssecretaris op rapporteur ERTMS
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 20 juni
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2019, over Spoorveiligheid/ERTMS

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten