Commissievergaderingen

Woensdag 9 december 2009

Justitie

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Werkgroep Verwevenheid onder- en bovenwereld

Gesprek
van Someren-Downerzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Landbouw- en Visserijraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Europese Raad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Dreeskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:45 uur

Technische briefing over het Wmo-verdeelmodel en het rapport Verkenningen verdeling WMO (onderdeel van rond het Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds (POR))

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Statenlokaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Financiële situatie woningcorporaties

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Algemene Rekenkamer - Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen; geldstromen en verantwoordelijkheden bij decentraal uitgevoerd beleid

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Elektrisch rijden

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Ontwikkelingssamenwerking met West-Afrika

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Transportraad 17-18 december 2009 (is verplaatst naar 16 december)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

AO Toerisme

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Ontwikkelingssamenwerking met West-Afrika

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit eenduidige loonaangifte

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek om goedkeuring voor het verlenen van een Staatsgarantie aan DNB in verband met lening aan het IMF inzake PRGF-ESF Trust

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Beroepspraktijkvorming

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Milieuraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Jaarlijkse voortgangsbespreking met de Nationale ombudsman

Gesprek
van Someren-Downerzaal (besloten)

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (vervolg ao van 25 november 2009; 2e termijn)

Algemeen overleg
Statenlokaal

Defensie

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Tussentijdse evaluatie Nederlandse bijdrage ISAF

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Multifunctionele landbouw (is verplaatst naar 10 december 2009)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 17:30 - 19:30 uur

sociaal-economische aspecten van ggo's (verplaatst, datum vast te stellen kort na kerstreces)

Algemeen overleg
Geannuleerd

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 18:30 - 19:30 uur

Gesprek met een delegatie van de Kiesraad

Gesprek
Geannuleerd (besloten)