Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

9 december 2009
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • F.J.F.M. de Nerée tot Babberich (CDA)
 • P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel (CDA)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • E. Irrgang (SP)
 • F. Bashir (SP)
 • F.H.H. Weekers (VVD)
 • A. Pechtold (D66)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 25 november 2009 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Diverse belastingverdragen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stukken Najaarsnota 2009

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Beheersorganisatie staatsparticipaties in financiële instellingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie code banken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Het beloningsbeleid in de financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regelgeving financiële dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Illiquid Assets Back-up Facility(Q3 - 2009)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vervroegde aflossing door AEGON en SNS REAAL

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Het beloningsbeleid in de financiële sector (tijdspad wettelijke verankering van het recht op claw-back)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstelbericht verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken m.b.t. de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stukken ABN Amro c.a.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Tweede tranche superdividend Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verlenging garantieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken mogelijke maatregelen in de vennootschapsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stukken implementatie richtlijnen BTW-pakket

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Terugwerkende kracht bij fiscale wetsvoorstellen (Kamerstukken II 1996/97 25 212)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Notitie toekomst van het Stabiliteits- en Groeipact

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda Ecofin Raad 1 en 2 december 2009 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag Anti Tax Fraud Strategy (ATFS) vergadering EUROFISC

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  EU-stafnotitie "Gevolgen van het Verdrag van Lissabon"

 23. 23

  BOR notitie - Uitwerking onderzoeksvraag voor onderzoek door de parlementair advocaat naar de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Uitstel algemeen overleg toekomst financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Hoorzitting/rondetafelgesprek bankiers

  Te behandelen:

  Loading data