Technische briefing : Algemene Rekenkamer - Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen; geldstromen en verantwoordelijkheden bij decentraal uitgevoerd beleid

De vergadering is geweest

9 december 2009
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Leden die de briefing willen bijwonen kunnen zich aanmelden via het tabblad Deelnemers bij deze activiteit.

Bijlage

Deelnemers

 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • E.J. Bilder (CDA)
 • F.H.H. Weekers (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Besloten briefing door de Algemene Rekenkamer over Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen; geldstromen en verantwoordelijkheden bij decentraal uitgevoerd beleid

  Steeds vaker legt de rijksoverheid de uitvoering van beleid bij provincies en gemeenten (decentralisatie). De financiering van deze uitvoering verloopt via algemene (gemeente- en provinciefonds) en specifieke uitkeringen (bijvoorbeeld het Participatiebudget). De Rekenkamer heeft de ontwikkelingen in de financiële verhoudingen tussen gemeenten, provincies en rijksoverheid opnieuw in kaart gebracht.

  De gedachte achter decentralisatie is dat gemeenten en provincies meer mogelijkheden krijgen voor maatwerk en dat zij daardoor slagvaardiger kunnen opereren. In 2006 publiceerde de Algemene Rekenkamer haar rapport ‘Beleidsvrijheid en specifieke uitkeringen’ (kamerstuk 30498). In dit rapport werd geconcludeerd dat de beoogde voordelen van decentralisatie in de praktijk vaak niet werden waargemaakt. Aan de ene kant bemoeide de rijksoverheid zich nog te veel met het lokaal beleid en aan de andere kant stelden de lokale over­heden nog te weinig zelf (lokale) prioriteiten.

  In het op 9 december te publiceren rapport wordt, naast het in kaart brengen van de ontwikkelingen in de financiële verhoudingen, aandacht besteed aan de toepassing van brede doeluitkeringen (zoals Investeringsbudget Landelijk gebied en Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing), integratie- en decentralisatie-uitkeringen (bijv. voor Wijkactieplannen). Daarbij kijkt de Algemene Rekenkamer in het bijzonder naar de gevolgen voor de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de bestuurslagen en de informatiepositie van de Tweede Kamer. De Algemene Rekenkamer zal daarbij aangeven welke risico’s zij bij de ontwikkelingen ziet en welke oplossingen mogelijk zijn.