Algemeen overleg : Multifunctionele landbouw (is verplaatst naar 10 december 2009)

De vergadering is geannuleerd

9 december 2009
17:00 - 19:00 uur
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

HERZIENE CONVOCATIE
(datum gewijzigd, was 8 oktober 2009)