Algemeen overleg : Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (vervolg ao van 25 november 2009; 2e termijn)

De vergadering is geweest

9 december 2009
16:30 - 18:00 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Economische Zaken (2008-2010)

2e HERZIENE CONVOCATIE

(i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F. Heemskerk
  staatssecretaris van Economische Zaken

Deelnemers

 • J.J. (Jan Jacob) van Dijk (CDA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • P. Kalma (PvdA)
 • C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
 • B.I. van der Burg (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Toezending brief aan de Raad voor de Jaarverslaggeving over herziening van Richtlijn 400 van de Raad voor Jaarverslaggeving

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding rapport "De Wet Openbaarheid productie en Ketens (WOK) - Onderzoek naar de juridische, technische en economische haalbaarheid en een inventarisatie van opinies"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsvisie non-trade concerns en handelsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoek naar aansprakelijkheid van moederbedrijven voor gedragingen in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vragen en antwoorden inzake de uitvoering van de motie van het lid Voordewind (31263, nr. 16) en de motie van het lid Ortega-Martijn (31700 XIII, nr. 38)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering motie Voordewind (31 263 nr. 16) en over motie Ortega Martijn (31 700 XIII, nr. 38) m.b.t uitsluiting van kinderarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling inzake de rol van Fair Trade en niet-gouvernementele handelsgerelateerde programma’s om duurzaamheid te waarborgen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nieuwe opzet Transparantiebenchmark

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoord op vragen van lid Van der Vlies gesteld tijdens het AO MVO op 4 maart 2009 inzake de ICT in relatie tot de financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding rapport 'Waarde winnen, ook in de keten'; eerste voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

 11. 11

  Reactie op SER-rapport ‘Waarde winnen, ook in de keten’ en op de moties ‘Van Dam’ (nr. 34, 32123-V), ‘Voordewind’ (nr. 39, 32123-V) en ‘Peters’ (nr. 44, 32123-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van brief van de Royal Bank of Scotland (RBS) inzake het MVO-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Informatie over de vaststelling van de herziene richtlijn 400 door de Raad voor de Jaarverslaggeving

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Zevende Ministeriële WTO Conferentie te Genève

  Te behandelen:

  Loading data