Algemeen overleg : Landbouw- en Visserijraad

De vergadering is geweest

9 december 2009
10:00 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G. Verburg
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • H.J. Polderman (SP)
 • Voorzitter
  J.J. Atsma (CDA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • H.E. Waalkens (PvdA)
 • J.M.G. Schreijer-Pierik (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14-16 december 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Verordening inzake vangstmogelijkheden voor visbestanden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche 5: Mededeling “een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche 8 : Verslag over etikettering voor dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Verordening inzake vangstmogelijkheden voor visbestanden

  Te behandelen:

  Loading data