Gesprek : Technische briefing over het Wmo-verdeelmodel en het rapport Verkenningen verdeling WMO (onderdeel van rond het Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds (POR))

De vergadering is geweest

9 december 2009
11:30 - 12:45 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

  • A. van Miltenburg (VVD)
  • A.A.M. Willemse-van der Ploeg (CDA)
  • A.G. Wolbert (PvdA)

Agendapunten

  1. 1

    Technische briefing door het ministerie van VWS/BZK over het Wmo verdeelmodel en het rapport Verkenningen verdeling WMO (onderdeel van het Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds (POR))

    Te behandelen:

    Loading data