Inbreng schriftelijk overleg

Ontwerpbesluit eenduidige loonaangifte

Inbreng schriftelijk overleg: "Ontwerpbesluit eenduidige loonaangifte"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convo inbreng verslag schriftelijk overleg ontwerp-besluit eenduidige loonaangifte

Agendapunten