Algemeen overleg : Beroepspraktijkvorming

De vergadering is geweest

9 december 2009
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • G.C.F.M. Depla (PvdA)
 • J.J. (Jan Jacob) van Dijk (CDA)
 • M. Smits (SP)
 • I. Dezentj√© Hamming-Bluemink (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Invulling minimumnorm voor begeleide onderwijsuren bbl

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Invulling minimumnorm voor begeleide onderwijsuren bbl

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op beleidsnotitie m.b.t. de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezeggingen AO BPV van 10 september jl. inzake aantal actuele kwesties rondom de beroepspraktijkvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding ITS-onderzoek "Tijd voor beroepspraktijkvorming en andere onderwijsactiviteiten".

  Te behandelen:

  Loading data