Algemeen overleg : Milieuraad

De vergadering is geweest

9 december 2009
15:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Herziene convocatie

(i.v.m. toevoeging agendapunt)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.M. Cramer
  minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Deelnemers

 • H. NeppĂ©rus (VVD)
 • J.W.E. Spies (CDA)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • A.J.W. Boelhouwer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Fiche: Verordening inzake CO2-emissies van lichte voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Transparantie duurzaamheid biobrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding geannoteerde agenda van de Milieuraad van 22 december 2009 en een geactualiseerd VROM-voortgangsoverzicht van Europese wetgevingsinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Informatie over de betrouwbaarheid en integriteit van klimaatwetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag Milieuraad 23 november 2009

  Te behandelen:

  Loading data