Gesprek : Jaarlijkse voortgangsbespreking met de Nationale ombudsman

De vergadering is geweest

9 december 2009
15:30 - 17:00 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Jaarlijkse voortgangsbespreking met de Nationale ombudsman

    Op dit moment zijn er nog geen agendapunten.