Commissievergaderingen

Maandag 7 december 2020

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:00 - 12:00 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Wet handhaving kraakverbod (35296)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355) (verplaatst naar 19.30...

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 20:00 uur

MIRT - vangt een uur later aan

Notaoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 21:00 uur

MIRT

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Wijziging van het Belastingplan 2021(35659)(novelle)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 december 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4 (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Milieuraad 17 december 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om het komende AO JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielbeleid) om te zetten in een SO

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)

Algemeen overleg
Oude zaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek voor het organiseren van een hoorzitting met de CEO’s van de grote supermarkten in Nederland, over de lonen van de supermarktmedewerkers

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Technische briefing over de wetenschappelijke toets op het beleidsvoorstel voor gerichte opkoop van veehouderijlocaties met hoge stikstofdepositie nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Stikstofproblematiek (AO wordt geannuleerd i.v.m. plenair debat die week over de stikstofwet)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (vervroegd naar 14.00 uur)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-mailprocedure - Verzoek van het lid Bergkamp (D66) mede namens het lid Laan-Geselschap (VVD) om een reactie van de minister van VWS inzake Handreiking Kindzorg

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 19:30 - 23:00 uur

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 19:30 - 23:00 uur

Wet handhaving kraakverbod (35296) (vervroegd naar 09.30 uur)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)