Inbreng schriftelijk overleg : Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 december 2020

De vergadering is geweest

7 december 2020
12:00 uur
Indien u naar aanleiding van het SO Landbouw- en Visserijraad een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 december 2020, dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de regeling van werkzaamheden op dinsdag 8 december 2020.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 16 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Derde Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  SCoPAFF gewasbescherming vergadering van december 2020

  Te behandelen:

  Loading data