E-mailprocedure : E-mailprocedure - Verzoek van het lid Bergkamp (D66) mede namens het lid Laan-Geselschap (VVD) om een reactie van de minister van VWS inzake Handreiking Kindzorg

De vergadering is geweest

7 december 2020
16:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Het lid Bergkamp (D66) verzoekt, mede namens het lid Laan-Geselschap (VVD), of de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de uitkomst van de inzet van de mediator met betrekking tot (draagvlak voor) de Handreiking Kindzorg schriftelijk aan de Kamer kan doen toekomen, te ontvangen voor het VAO Handreiking Kindzorg (zie onderstaande e-mail voor het volledige verzoek).
 
U wordt verzocht uiterlijk maandag 7 december 2020, om 16.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groet,
Henriette Krijger
Adjunct-griffier vaste commissie voor VWS
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Bergkamp (D66) mede namens het lid Laan-Geselschap (VVD) om een reactie van de minister van VWS inzake Handreiking Kindzorg

    Te behandelen:

    Loading data