Algemeen overleg : Stikstofproblematiek (AO wordt geannuleerd i.v.m. plenair debat die week over de stikstofwet)

De vergadering is geannuleerd

7 december 2020
14:00 - 17:00 uur

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • C.J. Schouten
    minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Agendapunten

  1. 1

    Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek

    Te behandelen:

    Loading data