Notaoverleg : MIRT - vangt een uur later aan

De vergadering is verplaatst

7 december 2020
10:00 - 20:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen dezelfde sprekersvolgorde als bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

Bijlage