Inbreng schriftelijk overleg : Milieuraad 17 december 2020

De vergadering is geweest

7 december 2020
12:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

Als u het schriftelijk overleg voorafgaande aan de Milieuraad d.d. 17 december 2020 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat (VSO), dan dient u een vooraankondiging van het VSO te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 8 december a.s.

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Milieuraad 17 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Milieuraad 23 oktober in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  EU-voorstel: Strategie duurzame chemische stoffen COM (2020) 667

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad 23 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Wijziging Verordening implementatie Verdrag van Aarhus

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Mededeling strategie voor duurzame chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling verbetering toegang tot rechter in milieuzaken in EU en lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Besluit 8e Milieuactieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data