Notaoverleg : MIRT

De vergadering is geweest

7 december 2020
11:00 - 21:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen dezelfde sprekersvolgorde als bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • W.L. Postma (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden

  Respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 12 en 6; VVD 16 en 8; GL 10 en 5; CDA 12 en 6; SP 10 en 5; D66 12 en 6; PvdA 8 en 4; CU 5 en 3; PvdD 5 en 3; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; 50PLUS 4 en 2; FvD 3 en 1,5; Krol 1 en 0,5, Van Kooten-Arissen 1, en 0,5 en Van Haga 1 en 0,5 min.
 2. 2

  MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Waalbrug Nijmegen en Nieuwe Sluis Terneuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Startbeslissing MIRT Verkenning OV en wonen in de regio Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de conclusies en daarbij behorende argumenten van Rijkswaterstaat op het SUUNTA rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken brandwerendheid wegtunnels

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Definitieve Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies onafhankelijke Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  MIRT Overzicht 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Startbeslissing MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tweede rapportage Rijkswegennet 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kerncijfers Mobiliteit 2020 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op tienpuntenplan toegankelijkheid OV

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2021 (Kamerstuk 35570-A-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Openbaarmaking 1e halfjaarlijkse rapportage 2020 Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Duurzaam internationaal reizen per spoor en vliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang duurzame transities en launching customerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de stikstofberekeningen en de onderbouwing bij het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren (Kamerstuk 35300-A-92) (Kamerstuk 35570-A-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Opgevoerde motie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het notaoverleg MIRT van 7 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data