Technische briefing : Technische briefing over de wetenschappelijke toets op het beleidsvoorstel voor gerichte opkoop van veehouderijlocaties met hoge stikstofdepositie nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

7 december 2020
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlage

Deelnemers

 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Wetenschappelijke toets artikel 3.1 Comptabiliteitswet-bijlage bij het beleidsvoorstel Gerichte opkoop van veehouderijlocaties met hoge stikstofdepositie nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden - prof. dr. Hens Runhaar en dr. ir. Wim de Haas

  Te behandelen:

  Loading data