Commissievergaderingen

Donderdag 20 februari 2020

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Winter Meeting

Werkbezoek
Vienna (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Openbaar verhoor dhr. Zürcher

Verhoor
Enquêtezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Cruise-repair in de Rotterdamse Haven

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gezond en veilig werken

Algemeen overleg
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Stikstofproblematiek

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Geschilbeslechting en herstelrecht

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Strategisch Actieplan voor Artificiële intelligentie

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Besluitvorming Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Governance in de Zorgsector (samengevoegd met AO Zorgfraude d.d. 19 februari 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 13:30 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving (voortzetting)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Plan voor overprogrammering

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Evaluatie van de Participatiewet

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Openbaar verhoor dhr. Türkmen

Verhoor
Enquêtezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

CE Delft en ACM - rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Politie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Leefomgeving

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (Voortzetting AO 11 februari 2020)

Algemeen overleg
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020 (TK 32847-605)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit (35375)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staat van de Corporatiesector 2019 (TK 29453-513)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) (TK 32127-237)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Verplaatst naar dinsdag 3 maart 16.30-19.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Ontwikkelingen Coronavirus

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek petitieaanbieding Samenwerkende Gezondheidsfondsen met pleidooi voor meer aandacht komt voor sociaal emotionele vaardigheden t.b.v. AO Curriculum.nu op 5 maart a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council (SVP reageren vóór donderdag 20 februari 16:00)

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Besloten technische briefing in het kader van het addendum op het Akkoord op hoofdlijnen

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek Libanese parlementaire delegatie over mensenhandel en slachtofferbescherming

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel tot het samenvoegen van het AO Marktwerking en mededinging en het AO Post

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek van het lid Belhaj om het AO Fair Practice te verplaatsen naar andere datum

E-mailprocedure
(besloten)