Algemeen overleg : Leefomgeving

De vergadering is geweest

20 februari 2020
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Aanpak asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 oktober 2019, over het storten van vervuilde grond in diepe natuurplassen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording van drie mondeling gestelde vragen met betrekking tot luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Signaal ILT over rentevoet kosteneffectiviteitsberekening industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 23, taken meteorologie en seismologie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 23, taken meteorologie en seismologie (Kamerstuk 32861-56) *

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief de resultaten van het onderzoek opname gegevens over bodemverontreinigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Schone Lucht Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tiende monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Zevende overzichtsbrief in het kader van dieselfraude

  Te behandelen:

  Loading data