Algemeen overleg

Leefomgeving

Algemeen overleg: "Leefomgeving"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Leefomgeving
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Leefomgeving d.d. 20 februari 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 23, taken meteorologie en seismologie (Kamerstuk 32861-56) *

Te behandelen: