Debat geweest
20 februari 2020 | 13:15 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHa-OS 20 feb

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

Voorjaarsreces: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart
 • 24-02 t/m do 27-02 Werkbezoek Marokko
 • 03-03-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • 05-03-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
 • 05-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 19-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 19-03-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Noodhulp
 • 02-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 09-04-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank
 • 16-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 23-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei
 • 12-05-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
 • 14-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 28-05-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
 • 28-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 11-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 25-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 02-07-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus

Nog te plannen commissieactiviteiten
 • Algemeen overleg Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage 2019)
 • Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking
 • Technische briefing Mercosur door hoofdonderhandelaar Europese Commissie (na publicatie markttoegangsschema's (inclusief tariefcontingenten))
   
Nog te agenderen plenaire debatten
10. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
43. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHA-OS)
47. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
17. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
31. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHA-OS)
56. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHA-OS)
 
4
Uitnodiging IHE Delft voor werkbezoek over toekomstig beleid van Nederland en EU voor internationaal onderwijs en onderzoek
5
Kennisagenda 2020
6
Stafnotitie - Werkbezoek 2020 keuze bestemming
7
Reactie op de motie van het lid Karabulut c.s. over in kaart brengen welke Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen (Kamerstuk 32735-278)

Te behandelen:

12
Openstaande brieven bewindspersonen

Details

 1. 2020Z00607 Aan minister BuHa-OS - Appreciatie verslag Europese Rekenkamer 16-01-2020
 2. 2020Z00608 Aan minister BuHa-OS - Scorekaarten multilaterale organisaties 16-01-2020
 3. 2020Z00609 Aan minister BuHa-OS - Verzoek inzet en verslag WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan 16-01-2020
 4. 2020Z00612 Aan minister BuHa-OS - Voortgang genomen maatregelen misstanden in noodhulpsector 16-01-2020
 5. 2019Z24374 Aan minister BuHa-OS - Verzoek appreciatie voorstel voor besluit standpunt EU in Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie 05-12-2019