Algemeen overleg

Geschilbeslechting en herstelrecht

Algemeen overleg: "Geschilbeslechting en herstelrecht "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Geschilbeslechting en herstelrecht op 20 februari 2020
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2020, over geschilbeslechting en herstelrecht

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten