Algemeen overleg : Geschilbeslechting en herstelrecht

De vergadering is geweest

20 februari 2020
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • M. Groothuizen (D66)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport Belgische procedure voor Invordering van Onbetwiste schulden (IOS-procedure)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  WODC rapport “Geschillen in het MKB – Over het verloop van conflicten bij bedrijven tot tien werkzame personen”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vervolg wetgevingstraject mediation

  Te behandelen:

  Loading data