Rondetafelgesprek : Cruise-repair in de Rotterdamse Haven

De vergadering is geweest

20 februari 2020
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
De leden Remco Dijkstra (VVD), Van Aalst (PVV), Postma (CDA) en Laçin (SP) melden zich aan voor deelname.

Bijlage

Deelnemers

 • J. Middendorp (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • C. Laçin (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Inleiding:

  In een aantal Kamerdebatten is aandacht gevraagd voor het kunnen uitvoeren van omvangrijke reparaties aan cruise- en offshore-schepen in de Rotterdamse haven, waarbij naast het door de werf in te zetten personeel ook het eigen technisch personeel van de reder aan boord werkzaamheden uitvoert. Door de sector wordt aangegeven dat de inspectie-werkzaamheden in Nederland van de internationaal gangbare werkwijze dusdanig afwijken, dat de internationale reders al vijf jaar lang Nederland bewust mijden. In de afgelopen vijf jaar zijn er geen opdrachten voor dit type van grote reparatiewerkzaamheden meer in de Rotterdamse haven ontvangen, terwijl de beschikbaarheid van droogdokken, technisch personeel en toeleveranciers Nederland zeer geschikt maakt voor deze werken. Hierdoor mist Nederland toegevoegde waarde en werkgelegenheid.
   
  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 14 oktober 2019, na intensief overleg met en tussen de sociale partners, getracht een voor alle betrokken partijen werkbare aanpak te komen. Deze inzet wordt gewaardeerd. Gelijktijdig moet geconstateerd worden dat de voorgestelde aanpak voor de bedrijven als ontoereikend wordt ervaren om bij de internationale cruise- en offshore-reders weer voldoende vertrouwen te kunnen bieden om weer opdrachten in Nederland en in Rotterdam te laten uitvoeren. Bedrijven die zowel in Nederland als in andere landen actief zijn, wijzen op feitelijke verschillen in behandeling die leiden tot een ongelijk speelveld. Deze vijf jaar durende situatie is schrijnend: hoewel wereldwijd de werfcapaciteit voor cruiseschepen is volgeboekt, blijven reders Nederland bewust mijden vanwege de onduidelijkheid over het optreden van Nederlandse arbeidsinspectie. Voor de offshore gelden vergelijkbare omstandigheden. Inmiddels is de situatie bij de betreffende werven dusdanig urgent, dat zij overwegen installaties en grondreserveringen te moeten afstoten en personeel te moeten saneren. Deze ontwikkeling is onwelkom en schaadt het imago van Rotterdam al maritieme werkplaats.
   
 2. 2

  Centrale vraag:

  Het is tegen deze urgente achtergrond dat de VVD-fractie aan de leden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft voorgesteld een rondetafelgesprek met de betrokken partijen te organiseren. De commissie heeft hier op 5 februari mee ingestemd.
  In het rondetafelgesprek zal worden getracht te achterhalen welke factoren het ongelijke speelveld veroorzaken en welke maatregelen nodig zijn om wereldwijd weer vertrouwen te kunnen bieden voor het uitvoeren van deze werkzaamheden in Nederland.
 3. 3

  Genodigden:

  Blok 1: Bedrijven 10.00 - 12.00 uur
  Damen - René Berkvens
  Heerema – Koos-Jan van Brouwershaven
  Allseas – Edward Heerema
  Hatenboer - Water - Peter Willem Hatenboer
  IHC – Dave vander Heyde, verhinderd

  Blok 2: Omgeving bestaande uit sociale partners, sector en wetenschap  11.00 - 12.00 uur
  AKD advocaten - Gerdien van der Voet 
  NML - Rob Verkerk
  NMT - Bas Ort
  Havenbedrijf Rotterdam - Jaap Jelle Feenstra
  FNV - Carl Kraijenoord
 4. 4

  Position papers:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data