E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council (SVP reageren vóór donderdag 20 februari 16:00)

De vergadering is geweest

20 februari 2020
16:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Van: Commissie EU
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 15:45
Aan: GC-Commissie-EU
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council (SVP reageren vóór donderdag 20 februari 16:00)
 
Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
 
Geachte leden,
 
Van de rapporteurs Transparantie Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) is onderstaand verzoek ontvangen om op maandag 2 maart aanstaande deel te nemen aan een mogelijk initiatief van maatschappelijke organisaties die – net als de Tweede Kamer – meer transparantie willen. Het thema ‘Transparantie’ is opgenomen op de kennisagenda van uw commissie.
 
Ik verzoek u om via een mail aan ‘allen antwoorden’ uiterlijk morgen (donderdag) 20 februari om 16.00 uur kenbaar te maken of u kunt instemmen met de deelname van de rapporteurs Transparantie Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) aan deze bijeenkomst binnen hun mandaat als rapporteurs op dit kennisthema en de kosten van het bezoek ten laste te brengen van het kennisbudget van uw commissie.
 
De rapporteurs zullen de opbrengsten van de bijeenkomst schriftelijk aan uw commissie terugkoppelen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Adjunct-griffier Europese Zaken // griffier CGVS
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van: Leijten R.
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 13:31
Onderwerp: FW: Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council
 
Dag voorzitter en griffier,
 
Als transparantie-rapporteurs zijn collega Omtzigt en ik ook betrokken geraakt bij een mogelijk initiatief van maatschappelijke organisaties die – net als de Tweede Kamer – meer transparantie willen. Een van de ideeën was om te kijken of we de verschillende krachten eens bijeen kunnen krijgen en daartoe heeft de organisatie Adessium het initiatief genomen. Ook wij zijn uitgenodigd, omdat het COSAC-paper wordt gezien als een belangrijk document in de transparantiediscussie op dit moment.
 
Het verzoek is of Omtzigt en ik kunnen deelnemen aan een brainstorm op 2 maart in Brussel. Ik wil graag voorleggen of de commissie het goedvindt als we (of een van ons) daar acte de préséance kunnen geven. Omdat de uitnodiging na de laatste PV kwam en de bijeenkomst voor de eerst volgende PV is, hoop ik dat u dit kunt consulteren via een emailprocedure.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Renske Leijten
SP Kamerlid Financiën en Europa
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council (SVP reageren vóór donderdag 20 februari 16:00)

    Te behandelen:

    Loading data