Algemeen overleg : Klimaatakkoord gebouwde omgeving (voortzetting)

De vergadering is geweest

20 februari 2020
11:30 - 13:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • A. Kops (PVV)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op kosten verduurzaming PBL en schriftelijke beantwoording vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 12februari 2020, over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanpassing besluitvormingsprocedures inzake verduurzaming bij Verenigingen van Eigenaars (VvE's)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kostenreductie en innovatie in de bouw

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Financiering en ontzorging woningeigenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Invulling van een aantal moties en stand van zaken over uitwerking Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Van der Lee over verlagen temperatuur warm tapwater

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ‘Klimaatbeleid tegen het licht’

  Te behandelen:

  Loading data