Gesprek : Gesprek Libanese parlementaire delegatie over mensenhandel en slachtofferbescherming

De vergadering is geweest

20 februari 2020
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

  • Voorzitter
    P.H. van Meenen (D66)
  • M. Groothuizen (D66)
  • T. van Gent (VVD)
  • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
  • A. van Ojik (GroenLinks)

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek Libanese parlementaire delegatie tot gesprek over mensenhandel en slachtofferbescherming