Algemeen overleg : Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Verplaatst naar dinsdag 3 maart 16.30-19.00 uur)

De vergadering is verplaatst

20 februari 2020
15:30 - 18:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene convocatie in verband met datumwijziging (was eerst 13 februari 2020 10.00 - 12.30 uur).

Bijlage