Algemeen overleg

Politie

Algemeen overleg: "Politie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg politie op 20 februari 2020
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2020, over politie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten