Algemeen overleg : Stikstofproblematiek

De vergadering is geweest

20 februari 2020
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • T.C. de Groot (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • T.U. Hiddema (FVD)
 • B. Madlener (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie op de brief van Mobilisation for the Environment (MOB) mede namens WTL en SATL over een generieke ontheffing van vergunningplicht voor stikstofdepositie in het kader van de Wet natuurbescherming voor luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Lagere ammoniakemissie bij mestaanwending en PBL Policy Brief ‘Stikstof in Perspectief’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten (Kamerstuk 35334-39

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang stikstofproblematiek maatregelen natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de verschillende middelen voor landbouw

  Te behandelen:

  Loading data