Commissievergaderingen

Woensdag 23 juni 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2021

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

“Fit for 55”-pakket met de heer Diederik Samsom (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Van der Plas (BBB) om het commissiedebat Woningbouwopgave van 24 juni 2021 te verplaatsen naar een andere datum i.v.m. het coronadebat (plenair).

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 24 juni 2021)

Procedurevergadering
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (via videoverbinding) direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 11:45 uur

Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman

Gesprek
Geannuleerd

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Defensie

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Personeel Defensie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Kennismakingsgesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Adviescommissie Nationaal Groeifonds (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Terrorisme en Nationale Veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het bericht dat de rechtbank opnieuw bevestigt dat Deliveroo-bezorgers gewoon werknemers zijn

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Kennismakingsgesprek Centraal Bureau voor de Statistiek en Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (videoconferentie)

Gesprek
Vondelingkamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl. (TK 33118-190)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland (TK 29453-535)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) (TK 27859-153)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:15 - 15:15 uur

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Technische briefing
K4

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Naar een duurzame visserij

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:45 uur

Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties

Technische briefing
K4

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Ontwikkelingssamenwerking

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Algemene Rekenkamer (geannuleerd)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Intensieve Kindzorg

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 18:00 - 21:30 uur

Rondetafelgesprek Chroom 6 Defensie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:30 - 23:00 uur

Jaarverslag en Slotwet 2020 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal