Procedurevergadering : Procedurevergadering Rijksuitgaven (via videoverbinding) direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

23 juni 2021
11:00 - 11:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • J.C. Sneller (D66)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de regeling van werkzaamheden

  Geen aanmeldingen
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 10 juni 2021 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Geen brieven
 4. 4

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de vierde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording feitelijke vragen t.b.v. Verantwoordingsdebat

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Geen agendapunten
 8. 8

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport: "Ruimte in de ramingen? Meerjarenramingen onderzocht"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reeds ingeplande commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het beleidsterrein van de commissie

  Besluit: Ter informatie.
  1. di 22-06-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing onderzoek Algemene Rekenkamer over meerjarenramingen
  2. wo 23-06-2021 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (via videoverbinding) direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën
  3. do 24-06-2021 12.00 - 14.00 Commissiedebat Begroten en verantwoorden (aansluitend op WGO Jaarverslag/Slotwet Financiën)
  4. wo 06-07-2021 17.30 - 17.45 Procedurevergadering Rijksuitgaven (via videoverbinding) direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën
  5. do 30-09-2021 14.00 - 15.15 (FIN) Besloten gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht
 12. 12

  Beëindiging groot project Mainport Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Frequentie procedurevergaderingen Rijksuitgaven

  Besluit: De commissie besluit op voorstel van de fungerend voorzitter met ingang van september 2021 nog slechts eenmaal per vier weken een procedurevergadering te houden, tenzij zich zaken aandienen die om spoediger besluitvorming vragen. Aan de afspraak om procedurevergaderingen direct aansluitend op procedurevergaderingen van de commissie Financiën in te plannen wordt onverkort vastgehouden.