Technische briefing : Algemene Rekenkamer (geannuleerd)

De vergadering is geannuleerd

23 juni 2021
16:00 - 17:30 uur

Bijlage

Deelnemers

 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • J. Wuite (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Technische briefing door Algemene Rekenkamer inzake Verantwoordingsonderzoek en onderzoek naar Bijzondere Uitkeringen BES-eilanden

 2. 2

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds

  Te behandelen:

  Loading data