Wetgevingsoverleg : Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat - omgezet in schriftelijk overleg op 21 juni 2021

De vergadering is geannuleerd

23 juni 2021
14:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(wetgevingsoverleg geen doorgang wordt omgezet in schriftelijk overleg op )

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen
de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste
oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste
oppositiepartij en zo verder).

Het WGO zal als volgt verlopen:
 • termijn rapporteurs jaarverslagen
 • reactie bewindspersonen op rapporteurs jaarverslagen
   
 • 1e termijn Kamer
  (indicatieve spreektijd 4 minuten per fractie)
 • 1e termijn bewindspersonen
   
 • 2e termijn Kamer
  (inclusief indiening evt. moties)
 • 2e termijn bewindspersonen

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden respectievelijk eerste en tweede termijn: VVD 4 en 2; D66 4 en 2; PVV 3,5 en 1,5; CDA 3,5 en 1,5; SP 3 en 1,5; PvdA 3 en 1,5; GL 3 en 1,5; PvdD 2,5 en 1,5; ChristenUnie 2 en 1; FvD 2 en 1; Volt 1,5 en 1; JA21 1,5 en 1; SGP 1,5 en 1; DENK 1,5 en 1; Groep Van Haga 1,5 en 1; Fractie Den Haan 1 en 1; BBB 1 en 1; BIJ1 1 en 1 min.