Technische briefing : Ontwikkelingssamenwerking

De vergadering is geweest

23 juni 2021
16:00 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlage

Deelnemers

  • J.J. Klink (VVD)
  • A.R. Hammelburg (D66)
  • S. Kerseboom (FVD)
  • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
  • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

  1. 1

    Technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken over Ontwikkelingssamenwerking