Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en Slotwet 2020 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De vergadering is geweest

23 juni 2021
18:30 - 23:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Opzet van het wetgevingsoverleg:
De rapporteurs lichten hun bevindingen namens de commissie  toe en leveren hun inbreng over de thema's financieel beheer en preventie (circa 10 minuten)
De bewindspersonen reageren op de bevindingen van de rapporteurs

De deelnemende leden leveren hun inbreng in eerste termijn over de verantwoordingsstukken VWS 2020
De bewindspersonen reageren op de inbreng van de leden (inclusief appreciatie eventuele amendementen)
 
De deelnemende leden leveren hun inbreng in tweede termijn (inclusief eventueel indienen van moties)
De bewindspersonen reageren op de inbreng (inclusief appreciatie van de moties)
Indicatieve spreektijd per fractie totaal
 (inclusief tweede termijn)
  
VVD 14 
D66 11
PVV 9
CDA 8
SP 6
PvdA 6
GroenLinks 5
PvdD 4
ChristenUnie 4
FvD 4
Volt 3
JA21 3
SGP 3
DENK 3
Groep Van Haga 3
Fractie Den Haan 2
BBB 2
BIJ1 2

Totaal 92 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • T. van Ark
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • W. Paulusma (D66)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag en Slotwet 2020 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Opzet van het wetgevingsoverleg:
  De rapporteurs lichten hun bevindingen namens de commissie  toe en leveren hun inbreng over de thema's financieel beheer en preventie (circa 10 minuten)
  De bewindspersonen reageren op de bevindingen van de rapporteurs

  De deelnemende leden leveren hun inbreng in eerste termijn over de verantwoordingsstukken VWS 2020
  De bewindspersonen reageren op de inbreng van de leden (inclusief appreciatie eventuele amendementen)
   
  De deelnemende leden leveren hun inbreng in tweede termijn (inclusief eventueel indienen van moties)
  De bewindspersonen reageren op de inbreng (inclusief appreciatie van de moties)


   
 2. 2

  Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Financieel beheer Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vergaderstukken Audit Committee VWS 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over notulen en vergaderstukken van het Audit Committee VWS naar de Kamer sturen (Kamerstuk 35830-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data