Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet 2020 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetgevingsoverleg: "Jaarverslag en Slotwet 2020 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Jaarverslag en Slotwet 2020 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2021, over het Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2020 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - d.d. 23 juni 2021, 18.30 uur; datum en tijd gewijzigd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Jaarverslag en Slotwet 2020 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Details

Opzet van het wetgevingsoverleg:
De rapporteurs lichten hun bevindingen namens de commissie  toe en leveren hun inbreng over de thema's financieel beheer en preventie (circa 10 minuten)
De bewindspersonen reageren op de bevindingen van de rapporteurs

De deelnemende leden leveren hun inbreng in eerste termijn over de verantwoordingsstukken VWS 2020
De bewindspersonen reageren op de inbreng van de leden (inclusief appreciatie eventuele amendementen)
 
De deelnemende leden leveren hun inbreng in tweede termijn (inclusief eventueel indienen van moties)
De bewindspersonen reageren op de inbreng (inclusief appreciatie van de moties)


 
8
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: