E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van der Plas (BBB) om het commissiedebat Woningbouwopgave van 24 juni 2021 te verplaatsen naar een andere datum i.v.m. het coronadebat (plenair).

De vergadering is geweest

23 juni 2021
10:00 uur
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Het lid Van der Plas (BBB) verzoekt u het commissiedebat Woningbouwopgave van 24 juni 2021 te verplaatsen naar een andere datum i.v.m. het coronadebat (plenair). 
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, 23 juni 2021 te 10.00 uur, te laten weten of u met dit voorstel* kunt instemmen.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van der Plas (BBB) om het commissiedebat Woningbouwopgave van 24 juni 2021 te verplaatsen naar een andere datum i.v.m. het coronadebat (plenair).

    Te behandelen:

    Loading data