Commissiedebat : Landbouw- en Visserijraad

De vergadering is geweest

23 juni 2021
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie

Indien u naar aanleiding van het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad behoefte heeft aan het voeren van een tweeminutendebat,  voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 28 en 29 juni 2021, dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden donderdag 24 juni. 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • R. Bisschop (SGP)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 28 en 29 juni 2021.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Wijziging Verordening controle import dierlijke producten uit derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 19 en 20 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake studie EC over de effecten van de landbouwhervormingen en de biodiversiteitsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluitvorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Agendapunt bijenrichtsnoer tijdens Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data