Commissievergaderingen

Donderdag 14 januari 2021

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:30 - 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer - is tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus -verplaatst naar 2 februari 2021

Notaoverleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

SER- Platformeconomie (digitaal)

Gesprek
Vondelingkamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer - vangt half uur eerder aan maar is op 15/12 tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus - verplaatst naar 2 februari 2021

Notaoverleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bescherming persoonsgegevens (verplaatst naar 10 februari)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Informele OJCS-raad (Onderwijs donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2021) (verplaatst naar 19 januari)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen, Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg

Notaoverleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Verzamelwet IenW 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Incidentele suppletoire begroting EZK 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 15:15 uur

Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen (verplaatst naar 19 januari)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering 13:45 - 14:45 uur

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang (Ont)Regel de Zorg (TK 29515-452)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met de EP-rapporteurs Tineke Strik en Fabienne Keller over de Terugkeerrichtlijn en Procedureverordening (videoverbinding)

Gesprek
Rommekamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Woningwet (verplaatst naar 28 januari 2021 n.a.v. maatregelen coronavirus)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (35570-B-13)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure i.v.m. verlenging lockdown en eventueel omzetten activiteiten

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (33358-32)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (29453-524)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken over de vorming van een personele unie tussen de Stichting voorbereiding Pallas-reactor en de Stichting Nuclear Research and Consultancy Group (TK 33626-13)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

CW-toets Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (35613) (digitaal) (geannuleerd)

Technische briefing
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:30 uur

Planning RTG Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen

E-mailprocedure
(besloten)

contactgroep Verenigd Koninkrijk

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek met ambassadeur Roper van het Verenigd Koninkrijk

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

NAVO PA - NATO Orientation Programme (on-line)

Vergadering
On-line (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen, blok 3 (verplaatst naar 19 januari)

Gesprek
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

EU DG Employment (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Vertrouwelijk gesprek met de inspecteur-generaal van de NVWA en de secretaris-generaal van het ministerie van LNV (wordt uitgesteld tot na 19 januari 2021)

Gesprek
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Omzetten het AO algemene deel van de informele JBZ-raad d.d. 28 en 29 januari 2021 in een SO

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:15 - 18:30 uur

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 23:00 uur

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal