Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 14 januari 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 14 januari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 • wo 20-01-2021 10.00-13.00 uur Algemeen overleg Wapenexportbeleid --> Wordt omgezet in een schriftelijk overleg met inbrengdatum 20 januari 14.00
 • do 28-01-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
 • do 11-02-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)

Voorjaars- en verkiezingsreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 
 
 • di 18-05-2021 17.00-20.00 uur Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel  
 • wo 19-05-2021 10.00-13.00 uur Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
 • wo 16-06-2021  10.00-13.00 uur Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel

Nog te agenderen plenaire debatten:
18. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
20. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)
13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)
VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)
4
Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Van den Nieuwenhuijzen c.s. over het in de aanvullende overeenkomst opnemen imvo-vereisten (Kamerstuk 35529-17) en op het gewijzigd amendement van het lid Van den Nieuwenhuijzen over precisering van de doelstelling van Invest International (Kamerstuk 35529-18)

Te behandelen:

8
EU-voorstel: Gezamenlijke mededeling EU-Genderactieplan III inzake gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het externe optreden van de EU

Te behandelen:

10
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2021Z00088 Aan minister BuHa-OS - inbreng so overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen, 05-01-2021
 2. 2020Z23752 Aan minister BuHa-OS -  rappel. verzoek informatie stavaza EU-ACS-verdrag, 03-12-2020
 3. 2020Z22779 Aan minister BuHa-OS en minister BuZa - antwoord op feitelijke vragen export militair materieel naar Pakistan via Turkije, 19-11-2020
 4. 2020Z22756 Aan minister BuHa-OS - appreciatie van de initiatiefnota van het lid Stoffer, 19-11-2020
 5. 2020Z19056 Aan minister BuHa-OS - afschrift vragen brief FNV c.s over Omnibuswet Indonesië, 15-10-2020
 6. 2020Z17770 Aan minister BuHa-OS - verzoek informatie stavaza EU-ACS-verdrag, 01-10-2020
 7. 2020Z11175 Aan minister BuHa-OS - appreciatie EU voorstellen, 06-06-2020