Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 14 jan
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 14 januari

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 • do 14-01-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering  (via videoverbinding)
 • wo 20-01-2021 19.00 - 22.00 Algemeen overleg MH-17
 • do 21-01-2021 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • wo 27-01-2021 19.00 - 21.30 Algemeen overleg Relatie met Suriname
 • do 28-01-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
 • do 28-01-2021 14.00 - 14.45 Technische briefing Renovatie van het Vredespaleis (openbaar) (via videoverbinding)
 • do 28-01-2021 15.00 - 15.45 Gesprek Carnegie Stichting over de Renovatie Vredespaleis (besloten) (via videoverbinding). De commissie stelt prijs op een openbaar gesprek. De Carnegiestichting wordt verzocht om een openbaar gesprek mogelijk te maken. 
 • wo 03-02-2021 12.30 - 13.30 Gesprek met prof. dr. Leo van Wissen over de impact van demografische ontwikkelingen op buitenlands beleid (via videoverbinding)
 • wo 03-02-2021 14.30 - 16.30 Rondetafelgesprek Impact technologische ontwikkelingen op het buitenlands beleid (hybride bijeenkomst: leden fysiek in Troelstrazaal; sprekers via videoverbinding)
 • do 11-02-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering  (via videoverbinding)
Voorjaars- en verkiezingsreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart
 • di 16-02-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 25-02-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
 • di 16-03-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 15-04-2021 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • di 04-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 17-06-2021 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 08-07-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Nog te agenderen plenaire debatten:

19. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
37. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
49. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
88. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (minister BuZa)
10Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
3
Voorstel van de voorbereidingsgroep voor het rondetafelgesprek Impact technologische ontwikkelingen op het buitenlands beleid op 3 februari 2021 van 14.30 tot 16.30 uur
4
Verzoek Pashtun Tahafuz Movement (PTM) Nederland om een gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de systematische onderdrukking van Pashtuns door Pakistan
5
Verzoek tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'
15
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2020Z24782 Aan minister Buza - Schriftelijk overleg Internationale rechtsorde in het digitale domein 08-12-2020
 2. 2020Z24013 Aan minister Buza - verzoek afschrift brief inzake bescherming van klokkenluiders 04-12-2020
 3. 2020Z22280 Aan minister Buza - rappel uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 20-11-2020
 4. 2020Z17898 Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 05-10-2020