Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

14 januari 2021
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • L. van Raan (PvdD)
 • R. de Roon (PVV)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • S. Belhaj (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  • do 14-01-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering  (via videoverbinding)
  • wo 20-01-2021 19.00 - 22.00 Algemeen overleg MH-17
  • do 21-01-2021 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • wo 27-01-2021 19.00 - 21.30 Algemeen overleg Relatie met Suriname
  • do 28-01-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 28-01-2021 14.00 - 14.45 Technische briefing Renovatie van het Vredespaleis (openbaar) (via videoverbinding)
  • do 28-01-2021 15.00 - 15.45 Gesprek Carnegie Stichting over de Renovatie Vredespaleis (besloten) (via videoverbinding). De commissie stelt prijs op een openbaar gesprek. De Carnegiestichting wordt verzocht om een openbaar gesprek mogelijk te maken. 
  • wo 03-02-2021 12.30 - 13.30 Gesprek met prof. dr. Leo van Wissen over de impact van demografische ontwikkelingen op buitenlands beleid (via videoverbinding)
  • wo 03-02-2021 14.30 - 16.30 Rondetafelgesprek Impact technologische ontwikkelingen op het buitenlands beleid (hybride bijeenkomst: leden fysiek in Troelstrazaal; sprekers via videoverbinding)
  • do 11-02-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering  (via videoverbinding)
  Voorjaars- en verkiezingsreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart
  • di 16-02-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 25-02-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
  • di 16-03-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 15-04-2021 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • di 04-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 17-06-2021 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 08-07-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

  Nog te agenderen plenaire debatten:

  19. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  37. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  49. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
  88. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (minister BuZa)
  10Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
 3. 3

  Verzoek Pashtun Tahafuz Movement (PTM) Nederland om een gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de systematische onderdrukking van Pashtuns door Pakistan

 4. 4

  Verzoek tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

 5. 5

  Rapport Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed archivering MH17-informatie en beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording van feitelijke vragen over de aanvullende artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS (Kamerstuk 27925-755)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vierde Nationaal Actieplan 1325 Vrouwen, Vrede en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarlijkse vergadering van verdragspartijen van het Internationaal Strafhof (14 tot 18 december 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de Ministeriële Raad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken op 1 en 2 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over thuiswerkvergoeding medewerkers diplomatieke posten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Initiatiefnota van het lid Van Raan “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2020Z24782 Aan minister Buza - Schriftelijk overleg Internationale rechtsorde in het digitale domein 08-12-2020
  2. 2020Z24013 Aan minister Buza - verzoek afschrift brief inzake bescherming van klokkenluiders 04-12-2020
  3. 2020Z22280 Aan minister Buza - rappel uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 20-11-2020
  4. 2020Z17898 Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 05-10-2020
 15. 15

  Voorstel van het lid Voordewind om de ambassadeurs van Azerbeidzjan en Armenië te ontvangen in een bijzondere procedure

  Te behandelen:

  Loading data