Wetgevingsoverleg

Woningwet (verplaatst naar 28 januari 2021 n.a.v. maatregelen coronavirus)

Wetgevingsoverleg: "Woningwet (verplaatst naar 28 januari 2021 n.a.v. maatregelen coronavirus)"Deze vergadering is verplaatst naar 28 januari 2021

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie wetgevingsoverleg Woningwet d.d. 14 januari 2021