Algemeen overleg : Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)

De vergadering is geweest

14 januari 2021
19:00 - 23:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • A. Kops (PVV)
 • J. Middendorp (VVD)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • H. van der Molen (CDA)
 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over de vijfde voortgangsrapportage renovatie Binnenhof en appreciatie rapport BBC Bouwmanagement

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-103)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vijfde rapportage Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie om toezending en openbaarmaking rapporten en onderzoeken over tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het artikel 'Kamer wil binnenhof alleen verlaten voor coronaproof gebouw, Knops boos'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data