Algemeen overleg

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)

Algemeen overleg: "Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67) d.d. 14 januari 2021

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

Gerelateerde zaken