Gang

Wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting

Dit wetsvoorstel heeft als doel dat de regie op de volkshuisvesting door overheden wordt hernomen en biedt de bestuurlijke instrumenten die daarvoor nodig zijn. Daarbij gaat het om regie op aantallen woningen en locaties, op betaalbare woningen en een evenredige verdeling daarvan en om het verstevigen van lokale prestatieafspraken. Daarnaast wordt voorzien in versnelde behandeling van beroepen tegen besluiten van zwaarwegend maatschappelijk belang door de bestuursrechter.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel te organiseren. Een voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Meulenkamp (VVD), Welzijn (NSC) en Grinwis (ChristenUnie), zal daartoe een voorstel doen in de volgende procedurevergadering, waarin tevens een besluit zal worden genomen over de inbrengdatum voor het verslag.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:45 - 16:35

Wetgevingsproces

 1. 6 maart 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 21 maart 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie besluit een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel te organiseren. Een voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Meulenkamp (VVD), Welzijn (NSC) en Grinwis (ChristenUnie), zal daartoe een voorstel doen in de volgende procedurevergadering, waarin tevens een besluit zal worden genomen over de inbrengdatum voor het verslag.  Niet controversieel verklaren. 

 4. 26 april 2024

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting) (TK 36512)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 23 mei 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

Documenten